AKADEMICKÝ MALIAR Docent ŠTEFAN Prukner

Akademický maliar docent Štefan Prukner - pôvodným menom Bartůšek, sa narodil 28. októbra
1931 v Slovenskom raji v obci Stratená. Detstvo a mladosť strávil v blízkom Bujakove. Maturoval na Gymnáziu v Brezne. Maliarstvo vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení / VŠVU / v Bratislave v rokoch 1951 - 1956 / u profesorov B. Hoffstadtera, D. Milly /. Školu absolvoval pod pôvodným menom Bartůšek.

V roku 1961 sa stáva zakladajúcim členom Katedry výtvarnej výchovy na novo zriadenej / 1960 / Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od roku 1967 je docentom na tejto fakulte. Na fakulte pôsobí do roku 1971. Od roku 1971 pracuje ako slobodný umelec.

Po páde totality založil na Akadémii umení v Banskej Bystrici Katedru výtvarného umenia, kde sa stal prvým dekanom.

Zomrel 23. mája 2011 v Banskej Bystrici vo veku nedožitých osemdesiatich rokov. Pri príležitosti jeho nedožitého výročia narodenia bol in memoriam ocenený za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia. Akademický maliar Štefan Prukner bol osobnosťou, ktorej ľudský rozmer prerástol hranice totalitných čias a umelecký rozmer prerástol hranice slovenského umenia. Za viac ako päťdesiat rokov umeleckej práce vytvoril úžasné množstvo diel. Grafiky, ilustrácie a množstvo malieb. Ich obsahom sú zložité vzťahy človeka a súčasnej civilizácie.

Najväčšiu výstavu svojej tvorby mal v Národnej galérii v Bukurešti / 150 veľkorozmerných obrazov /. Zvláštnym prínosom do výtvarného umenia sú cykly obrazov Šamanské piesne a tance, Rímske modelky, séria totalitných inkvizítorov, Parížska škola. Jeho tvorba je osobitá a jedinečná. Obsahuje všetky prvky a usmernenia európskej maľby 20. storočia.

 

  

Šamanské piesne

Akad. mal. Štefan PRUKNER

Technika: olejoamľba, Rozmery: 60x80 cm